Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА MebeliBurgas.com

І. Същност
Тази политика определя основните принципи, чрез които уреждат взаимоотношенията между mebeliburgas.com от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн mebeliburgas.com и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от mebeliburgas.com  (наричани за краткост Услуги).

Преди да използвате този уеб сайт е необходимо внимателно да прочетете тази политика. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Потребителите на този документ са всички потребители, които използват сайта www.mebeliburgas.com. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.mebeliburgas.com, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящата политика.

ІІ. Референтни Документи
EU GDPR 2016/679 (Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при  обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО) Закон за защита на личните данни

ІІІ. Администратор на лични данни
За целите и използването на тази политика администратор се явява  www.mebeliburgas.com.

ІV. ЦЕЛИИ СЪХРАНЕНИЕ
За целите на използване на Сайта на www.mebeliburgas.com, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, www.mebeliburgas.comима право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и www.mebeliburgas.comне носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация. Целта на настоящата политика е да ви уведомим кои Ваши лични данни използваме, причините, поради които ги използваме и споделяме, колко време ги съхраняваме и как можете да упражнявате правата си.

1. Целта, за която използваме Вашите лични данни е да спазваме наши законови и регулаторни задължения. Ние използваме Ваши лични данни, за да изпълним нормативните си задължения във връзка с осъществяване на дейността по изпълнение и доставка на поръчаните от вас продукти от сайта mebeliburgas.com .

Обработваме на законово основание, съгласно местното и съюзно законодателство, следните лични данни:

 • Адрес за доставка – град, пощенски код, адрес;
 • Телефон за доставка;
 • Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
 • Начин на доставка;
 • Начин на плащане;
 • Номер на поръчка;
 • Сума за плащане;
 • Статус и история на плащанията;
 • Статус и история на доставките;
 • История на поръчките;

Личните данни ще бъдат използвани за периода до доставката на поръчаните продукти от сайта mebeliburgas.com.2. Личните данни се събират за предвидените в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове цели, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство. Също така и във връзка със задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи. Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите. За предоставяне на информация на съда и органи на реда.

Служителите на mebeliburgas.com са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

Използваме следните доставчици на облачни услуги, хостинг, обратно прокси (reverse proxy), CDN, сървъри / клъстери и колокация:

1.“СуперХостинг.БГ“ ООД, с ЕИК: 131449987 – предоставят хостинг за нуждите на mebeliburgas.com. Можете да се запознаете с тяхната политика за поверителност на следния адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php
2. Консултанти и доставчици в различни сфери за целите на защита на наши легитимни интереси по поддържане и подобряване качеството на услугите, които Ви предоставяме, за отговаряне на законовите изисквания, защита за законни права и интереси в съдебни, досъдебни и административни производства.

Личните данни ще бъдат обработвани в съотвествие с с изискванията на Европейския съюз и местното законодателство.

Mebeliburgas.com не записва автоматично информация при посещение на сайта. Информация се записва само ако потребителят въведе и изпрати такава – например при направата на on-line поръчка.
„Бисквитките“ (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Интернет страницата на електронния магазин. Mebeliburgas.com не използва „бисквитки“.

V. Вашите права във връзка с личните Ви данни
1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;

2. Право на коригиране на неточни лични данни.
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.Това може да сторите през Вашия профил през мобилното приложение или като се обърнете към нас писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;

3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

 • Отпадане на необходимостта от обработка;
 • Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
 • Незаконна обработка на данни;
 • Законово задължение за изтриване;

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.4. Право на ограничаване на обработването, когато:

 • се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или
 • е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

5. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:

 • предоставяме данните директно на Вас; или
 • при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор;

6. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.

7. Право да възразите срещу директния маркетинг:
Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

8. Право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайното ми местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считам, че обработването на личните ми данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. Запознат/а съм, че ако желая да упражня своите права, следва да адресирам искането си до mebeliburgas.com чрез имейл до mebelburgas@gmail.com.

Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на mebeliburgas.com при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което mebeliburgas.com изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, mebeliburgas.com не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя.

Mebeliburgas.com уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Mebeliburgas.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящата политика за поверителност.